30. 6. 2012 zahajuje Pastvinský expres pravidelný provoz.


Cena 1 okruhu: dospělí 80 Kč, děti 60 Kč

Dětské jízdné do výšky 140 cm.